Våra öar

Vår årsskrift innehåller en blandning av artiklar om våra öar från förr och nu. Här kan du ladda ner Våra Öar i pdf-format genom att klicka på rubriken för varje nummer. Du kan ladda ner den helt kostnadsfritt. En frivillig betalning för nerladdningar är alltid uppskattat och hjälper oss med fortsatt utgivning. Du swischar med hjälp av QR koden till höger.

Linje

Våra Öar 26

 • Från skepparehemman till hembygdsgård
 • Händelser vid hembygdsgård
 • Vi som har bott i hembygdsgården
 • Skolmåltiderna förr och nu
 • Inger är glad åt sitt nya kök
 • Kocken i hembygdsgården
 • Gerda Jansson och Gransätra
 • Det går framåt med Hembygdsgården!
 • Välkommen till Hembygdsgården på Björkö

Linje

Våra Öar 25

 • Specialnummer med bara gamla nyheter
 • 1 300 nummer av dagstidningar från 1700-talet och framåt är genomsökta
 • Urval av artiklar från andra halvan av 1700-talet, 1800-talet och början av 1900-talet
 • Prinsessa hyr sommarbostad på Björkö
 • Dagens Nyheter ville bygga järnväg på Björkö
 • Och mycket mer!

Linje

Våra Öar 24

 • Samnäsbolaget ville bygga villastad på våra öar
 • Fymästarefamiljen Hammarström i Simpnäs
 • Tre generationers fritidsboende på Björkö
 • Folke Wicklander, Blekunge, som flygare
 • Om hur Salnölokalen kom till Björkö
 • 50 års minnen från Björkö-Arholma

Linje

Våra Öar 23

 • Björköadeln
 • Södergården i Kulla
 • Vår vackra vita gård i Öster Edsvik
 • Simpnäs redargård
 • Riksdagsmannagården i Öster Edsvik
 • Vad sitter i väggarna på Nedergården?
 • Redan de gamla grekerna byggde redargårdar
 • En hembygdsförening i medvind.

Linje

Våra Öar 22

När Björkö blev sommarstugornas ö

 • Stopp! Inga fler fritidshus på Björkö!
 • Fritidsområdet som rann ut i sanden
 • Vi som bor vid Dragsviken
 • En berättelse om Marum
 • ”Vi på Ö”
 • Lervik i en busgrabbs minne
 • Min tid var då
 • Björkö – en viktig liten prick på jorden

Linje

Våra Öar 21

 • Så fick Björkö-Arholma elektricitet
 • Så kom posten till Björkö-Arholma
 • När vi fick telefon på ön
 • Lantbrevbäraren Thomas kan alla kurvor på Björkö
 • Nattligt postflyg över Björkö
 • Enstöringen bakom muren i Bylehamn
 • Mötesplats Björkö
 • Björköhänget

Linje

 Våra Öar 20

 • Gott bord och sköna sängar – nära Ålandshav!
 • Björkös Pensionat
 • Somrarna i Edsviks pensionat
 • Minnen från Östersjö pensionat
 • Kulla pensionat
 • Minnen från Dragsvikens pensionat
 • Oppgårdens pensionat i Mulnäs
 • Vårt Björkö vår framtid!

Linje

Våra Öar 19

Temanummer: Bodar och butiker på Björkö och Arholma

 • Lanthandeln på våra öar
 • ”Konsum” i Sterbsnäs
 • ”Konsum” i Simpnäs
 • Butiken i Backa
 • Lanthandeln och dess sociala betydelse
 • Barndomsliv i Väddöbacka under 1930-talet
 • Guldgrävarfynd till muséet!

Linje

 Våra Öar 18

 • Maria och de tre guldgrävarna
 • Mulnäs gård
 • ”… urseckta min slarfvighet för jag har skrifvit ved en dålig lampa…”
 • Björköbeväring mötte ryssen under ålandskrisen
 • ”…särskilt må nämnas Björkö skola”.
 • Hästparadis på Björkö
 • Stridsby gård
 • Björkö-Arholmas båtsmän
 • Högtryck i ICA-Barometern

Linje

Våra Öar 17

 • Kanelbullens storhetstid i Backa
 • Norrgården i Utanå.
 • Björkö Teater — en lustfylld historia
 • Sommarparadiset Lervik
 • Gamla hus vid Edsviken
 • Kulla Pensionat
 • Skytteverksamheten på Björkö

Linje

Våra Öar 16

 • Våra fyrar
 • Kasbergs grufva i Simpnäs
 • Anna-Brita och Erik på Björkös äldsta fotografi
 • Romanen om ont och gott på Björkö
 • Finnala förr
 • Stridsby såg
 • Kommunens minne
Linje

Våra Öar 15

 • Pojkstaden vid Ålands hav
 • Arholmas förste passbåtsskeppare
 • Siri Derkerts tid i Simpnäs
 • Mer om fastrarna från Dalsland
 • Bengt Segersten, sjöman och skeppare
 • Salnölokalen – träffpunkt förr och nu
 • Gustav Bergmarks bageri i Marum
 • Storskiftet – 1700-talets jordreform på Björkö
 • Starkt engagemang för vindkraft på våra öar
Linje

Våra Öar 14

 • Tänk om Röde Orms grav finns på Björkö!
 • Det flygande tefatet på Väddö
 • Rumshamnsoriginalet Erik Holm
  Björkö på kartan
 • Glämsta – ett judiskt paradis på Björkö
 • Björköskeppare förde Wangaratta
  En drunkningsolycka på Arholma 1896
 • När Björkö höll på att hamna i Lyhundra
 • Världsberömd operasångerska i Finnala
 • Skrivskolan i Simpnäs – Björkös första skola?

Linje

Våra Öar 13

 • Rysshärjningarna på Björkö 1719
 • Rysshärjningarna på Björkö 1912
 • Från Estland till Björkö som flyktingbarn
 • Björkö konsumtionsförening 1908-1983
 • En dag i Marums skola 1914
 • En ny och wacker Wisa från Björkö
  Calle Melin
 • När datorn kom till Björkö

Linje

Våra Öar 12

 • Källskärsstriden mellan Arholma och Simpnäs
 • 8 oktober 1919 – en minnesrik dag!
 • Björkö landsväg 150 år
 • Den gamla stugan i Rumshamn
 • Siste pinnhuggaren städar i sin
 • Rumshamnsskog
 • Lea och Maja

Linje

Våra Öar 11

 • Jubileumsåret 2010
 • Birke tingslag i ett historiskt sammanhang
 • Livet på Björkö i början av 1400-talet
 • Björkö – vikingars handelsplats med eget ting
 • Så minns jag mitt 50-tal i Simpnäs
 • En vilande jubilar
 • Björkö-Arholma kommun 1917-1951
 • Björkö-Arholma Hembygdsförening 50 år

Linje

Våra Öar 10

 • Ett flygande tefat har landat!
 • Blekunge kvarn — och några till
 • Flyttbestyr Från Björkö till Brasilien
 • Skivfabriken i Östersjö
 • Orchidéer på Björkö
 • Svartsjuk fransk författare på Björkö
 • Bilden på Niord
 • Ur en Arholma-sjömans dagbok vintern 1875

Linje

Våra Öar 9

 • Tebacken under sju generationer
 • F:a Blondins Rep verkstad
 • Fisket och fiskleveranser på Björkö under 1940- & 50-talen
 • Fisk, fiske och fiskare i Östersjön Fiskare på Björkö och Arholma
 • Ett oväntat besök
 • Greta Stinas stuga Karl Magnus och Anders Gustav Fredag
 • Lyckhems historia
 • Bönhus på Björkö Att flytta och att återvända

Linje

Våra Öar 8

 • Musik och musikanter på Björkö
 • Arholmavalsernas historia
 • Marumsundet, en skeppsskyrkogård
 • Båtsmän på Björkö
 • Isskärs-Augusts olyckliga öde
 • Rumshamnsminnen:
  Vår beredskap var god
 • Minnen från Dragsvikens pensionat

Linje

Våra Öar 7

 • Fastrarna, Dalslandarn och en tavla
 • Björkö – en hamn för Birkas köpmän?
 • Arholma Båk och Medborgarhuset
 • Björkö-Arholma kyrka 100 år
 • Arholma prioriteras i kommunal plan

Linje

Våra Öar 6

 • Björköoriginal: – Kvinnohataren Lindgren i Vika
 • Björköoriginal: – Mulnäs-Mattes sorgliga levnadsöde
 • Björköoriginal: – Artisten Svedholm och två till
 • Putten
 • Estlandssvenskarna på Björkö
 • Herbert Luther den – Den siste yrkesfiskaren i Simpnäs
 • Stenpickars – vårt ”första” fornminne

Linje

Våra Öar 5

 • Från Arselskura till Piss-Lisas
 • Arholmaskutor i Vild-Hussens flodvåg
 • Sandsten var guld på Björkö
 • Så här blir det sandsten
 • Var finns Björkös största sandsten?
 • Ett gammalt timmerhus berättar
 • Se så rak i ryggen jag blivit!
 • Strömavbrottens mörka vinter
 • Vår nya logga
 • Ny bokguide om skärgården

Linje

Våra Öar 4

 • Röda Korset på våra öar
 • Byte till Björkö!
 • Åker i Skenninge blev Björkvallen
 • Arholma kyrka 75 år
 • Bylehamnsvalsen
 • Några barndomsminnen från Björkö-Arholma
 • Gamla sjöbodar i Lervik?

Linje

Våra Öar 3

 • Väderkvarnar på Björkö
 • Kvarnen i Marum
 • Sparka och spring på Björkö
 • Gammal Björköbo igenkänd
 • Vem var Sjöbergs-Greta?
 • Björkös första bil?

Linje

Våra Öar 2

 • Stockbåtsgåtan löst!
 • Stapelbädd i Lervik
 • Vår förste fjärdingsman
 • Skytteföreningen för 50 år sedan
 • Matts Pehrsson – Känd och okänd riksdagsman
 • Björkö-Åland 1959
 • Biograf på Arholma
 • Ny Arholma Handel
 • Ny Björkö-Arholma-karta
 • Minneslund på Arholma 

Linje

Våra Öar 1

 • Välkommen till Våra Öar
 • Båtfynd i Salnö
 • Pendlar till jobbet på Arholma
 • Vänta på bussen
 • Nyckelår för Björköbygden