Nyckelår för Björköbygden

Ca 1270. Arholma  omtalas första gången (som Arnholm) i en dansk seglingsbeskrivning.

1300-talet. ”Vätö socken hör till de församlingar som uppkommit genom utbrytning från de gamla kärnsocknarna i Roden, och dess tillkomst anses ligga under 1300-talets första hälft, dock efter 1320. Från början torde till Vätö socken ha räknats själva Vätön (`Kyrklandet´), Björkön ända till Granösund, Arholma, Idö och Lidö.” (Kerstin G:son Berg: Redare i Roslagen. 1984)

1409. Björkö omtalas första gången i skrift, då i ett räfstetingsprotokoll som Birke thinglagh .

1470. Konung Karl Knutsson förordnar att björköborna skall biträda väddöborna med resandetransporter över havet.

1719. Björkö och Arholma drabbas hårt av rysshärjningarna sommaren 1719.

1832. Väddö kanal är färdig.

1858-59. Björkö får landsväg tack vare ett skickligt politiskt arbete av Riksdagsman Mats Pehrsson.

Ca 1850-1875. Storhetstid för fartygsbyggande och sjöfart på Björkö och Arholma. Krimkriget gynnar öarnas sjöfart.

1862. Vätö (med Björkö-Arholma) blir kommun med kommunalstämma och kommunalnämnd. De kyrkliga ärendena och skolväsendet behandlas i kyrkstämman.

Ca 1880. Åren kring 1880 drabbas sjöfarten av en mycket djup konjunktursvacka. Många familjer drabbas av konkurs.

1892. Byn Lervik förs från Vätö socken till Väddö socken.

1907-1921. Stockholms stad bryter sten i Finnala stenhuggeri.

1914. Björkö-Arholma blir en egen församling. Redan 1910 hade Björkö-Arholma fått en egen komminister, Lennart Tillgren, som alltså är björköbygdens förste präst.

1918. Björkö-Arholma blir en egen kommun.

1952. Den 1 januari ingår Björkö-Arholma i Väddö kommun i samband med den s k storkommunreformen. Sista sammanträdet med Björkö-Arholma kommunalstämma hålls den 16 december 1951.

1959. Den 5 juni startar färjetrafiken mellan Simpnäs och Mariehamn.

1964. Färjetrafiken Simpnäs-Mariehamn upphör.

1971. Väddö kommun (med Björkö-Arholma) går upp i Norrtälje kommun.