Hembygdsgården

Fastigheten som byggdes 1870 var vid den tiden känd som Per Andersgården efter ägaren Per Andersson. Han och hustrun Anna-Brita bodde och verkade i detta hus under lång tid. Per gick bort 1921 medan Anna-Britta bodde kvar ända till 1948. 1950 sålde arvingarna gården till Björkö Arholma kommun för 25 000 kr. Tanken var att gården skulle bli hembygdsgård. Huset användes som hembygdsgård i Björkö-Arholmas kommun fram till 1971 då kommunen gick in i Norrtälje kommun. Under åren har lokalen använts som skolbespisning till öns skola och lägenheter har hyrts ut till lärare mfl. Men då skolan lades ned 2020 påbörjades planering för försäljning av gården på öppna marknaden. Men några års  energiskt arbete från hembygdsföreningen fick den 12:e juli 2022 köpa fastigheten så den även i fortsättningen kan gagna Björkös boende.