Föreningar

Björkö har alltid varit en plats med ett rikt föreningsliv. Här startades skytteföreningar, syföreningar, byalag, och många andra föreningar i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. En del av dessa föreningar finns kvar än idag och nya har tillkommit. Mellan dessa föreningar finns ett gott samarbete där ofta arrangemang görs gemensamt. På denna sida ska vi kort presentera några av dessa.

Björkö Arholma sjömannaförening

Björkö-Arholma Sjömanna bildades 1891 och dess syfte var ”att åt sina medlemmar eller deras enkor och oförsörjda barn i behof och nöd lemna allt det understöd, som föreningens tillgångar medgifva”.

Numera sysslar föreningen med utveckling av det fina museet, och underhåll av kvarnen i Marum. Man anordnar också ”skepparaftnar” med intressanta föredrag och utflykter.

Hemsida

Medborgarhusföreningen

Björkö-Arholma Medborgarhusförening bildades 1957 då man köpte medborgarhuset som finns mitt på Björkö. Föreningen underhåller lokalen och genomför exempelvis gympa, filmvisning och olika typer av fester för bygden. Lokalen hyrs också ut till olika privata tillställningar.

Hemsida

Björkö teater

På Björkö finns en teatergrupp som under åren bjudit på många uppskattade föreställningar.

Hemsida

Björkö brandförsvarsförening

Björkö brandförsvarsförening är en frivillig förening som organiserar ett lokalt brandförsvar på ön. Idag finns om kring 15 frivilliga brandmän på ön som larmas via sms från räddningstjänsten. Dessa jobbar ofta på ön och har lokalkännedom. Föreningen har en mindre brandstation med en brandbil mm. Vid de bränder som inträffat är som regel denna grupp den första på plats som kan göra den viktiga första insatsen för att sedan få ytterligare resurser från Älmsta brandstation.

Facebookgrupp

Björkö Konstnod

Björkö Konstnod finns i lokalerna som tidigare var Björkö skola. Sedan starten 2020 har föreningen haft över hundra konstnärer från hela världen i sina gästateljéer. På Björkö samverkar BKN med det lokala föreningslivet som är en resurs in i kunskap om öns samtid och historia, tillsammans gör vi ön mer dynamisk och levande.

Hemsida

Björkö landsbygdsutveckling

Björkö landsbygdsutveckling (BLU) verkar för att stimulera inflyttning till vår ö. Föreningen vill att det ska gå att arbeta och bo med hög livskvalitet på Björkö. Som en del i detta har föreningen bland annat arbetat med projektering av Björkö kyrkby, men också att finna smarta, allmängiltiga och miljövänliga VA-lösningar i skärgårdsmiljö.

Hemsida

Vikasjöns vänner

Föreningen Vikasjöns Vänner är en ideell förening som arbetar för att bibehålla Vikasjön så att den finns tillgänglig för bad, fiske och friluftsliv även för kommande generationer. Bland annat har föreningen medverkat till utsättning av havsöringsyngel och rensning/ anpassning av vandringsvägar för fisk till sjön.

Facebookgrupp

Kullbovikens vattenvårdsförening

Föreningen arbetar med att bevara Kullbovikens vattenkvalitet, miljö och naturvärden. En viktig del i detta är att upprätthålla sjöns utbyte av vatten via den grävda kanalen, men också värna om miljöer kring sjön.

Hemsida