Gamla bilder berättar

Hembygdsföreningen är intresserad av gamla bilder från trakten. Dessa innehåller ledtrådar om vad som tilldragit sig i bygden historiskt. Vi medverkar också i ett projekt för att digitalisera och bevara gamla bilder för eftervärlden i samverkan med Stockholms museum.

Till Björkö-Arholmas startsida i digitalt museum

Direkt till bildsidan