Björkö allting

Björkö allting är en återkommande aktivitet som brukar gå av stapeln i början av augusti. Då förvandlas hembygdsgårdens trädgård till en marknadsplats där massor av prylar får chansen att byta ägare. På alltinget behöver du anmäla dig för att få plats för att sälja dina prylar. Förutom detta finns också kaffeservering mm.