Föreningen

Björkö-Arholma hembygdsförening verkar för att kunskapen om och känslan för bygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare, att minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga och bidrar genom sin verksamhet till trivsel och samverkan på orten.

Björkö-Arholma hembygdsförening är en kulturförening. Styrelsen och våra arbetsgrupper arbetar för att öka kunskapen om bygdens kultur- och naturarv, bevara minnen och miljöer och för att bidra till trivsel och samverkan. Föreningen bildades 1959, vi har cirka 1 000 medlemmar.

På sidorna under denna meny samlar vi information om föreningen.