Våra farliga vatten

Under hösten och vintern 2021 gick Jerker Persson igenom Kungliga Bibliotekets databas Sveriges dagstidningar när han sökte efter underlag till Våra Öar nr 25. Under arbetet upptäckte han att det inträffat många fartygsolyckor i våra farvatten. Den lista han sammanställde innehåller ett sextiotal olyckor, men är troligen inte helt komplett. Med hjälp av sammanställningen har vi gjort några diagram som kan vara intressanta. Listan innehåller mycket intressant läsning.

Lista på fartygsolyckor

Till höger ser du en sammanställning av antalet olyckor respektive år i materialet. En topp är tydlig 1865- 1870 då många olyckor inträffade varje år. 11-14 november 1872 drog en kraftig storm över Östersjön, där många roslagsskutor gick i kvav, men i andra delar av Östersjön. Den 30:e maj 1890 kom en vårstorm som ledde till 3 st fartygsolyckor.

I detta diagram ser du hur olyckorna fördelas över årets månader. Här ser man tydligt att fartygen låg i hamn under vinterperioden där det inte skett någon olycka under februari. Man kan förstå att det sista resorna på hösten före vinteruppehållet var riskfyllda.