Bli medlem

Genom att bli medlem stödjer du föreningen och bidrag till att vi fortsättningsvis kan bjuda på ett utbud av aktiviteter.

Kostnaden är 200 :- /år och 50:-/familjemedlem.

Anmäl dig som medlem.

Medhjälp av länken nedan kommer du till ett formulär där du lämnar uppgifter för att bli medlem i föreningen. När du anmält dig som ny medlem nedan får du en faktura på avgiften på den mail adress du angivit. Vi vill gärna att ni fyller i födelsedatum för personer som är under 25 år. Orsaken till detta är att vi behöver kunna särskilja våra yngre förmågor då det behövs för bidragsansökningar mm.

Ändra dina uppgifter/ kontrollera uppgifterna

Medhjälp av knapparna nedan kan du själv gå in och kontrollera/ ändra dina uppgifter.

Användarnamn är som regel din mailadress. Skulle du ha glömt ditt lösenord (vilket är fullt naturligt i den lösenordsdjungel vi har till vardags) så är det bara att klicka på ”glömt lösenord” så kommer ett nytt i din mail. När du gått in med detta lösenord kan du ändra till något du kanske kommer ihåg.

Här kan du sedan justera uppgifter som tex ny adress etc. Under knapparna ser du hur formuläret ser ut.

Observera födelsedatum är frivilligt men ni hjälper oss mycket med bidragshantering mm om ni fyller i födelse datum för medlemmar under 25 år..