Fibernytt

Aktuellt om fiberbyggnationen på Björkö

Landsbygden behöver fiber för att hänga med i digitaliseringen. På Björkö har fiber stått högt på önskelistan sedan många år. 

Björkö-Arholma hembygdsförening har deltagit i processen, agerat blåslampa mot beslutsfattare i Norrtälje kommun och Norrtälje Energi och skapat kontakt med operatörer som visat intresse för ett fiberprojekt på Björkö. 

Nu har våra ansträngningar lyckats, det finns en operatör som börjar gräva på Björkö och vi hoppas att många björköbor ska ta tillfället att haka på. Operatören är IpOnly, de arbetar just nu med flera parallella projekt på Björkö, inledningsvis med markavtal och sedan med anslutningsavtal för enskilda kunder.

Coronamånaderna har visat hur viktigt det är att alla hushåll har en effektiv internetuppkoppling. På en överbelastad och skakig internetuppkoppling kan ingen jobba hemifrån, plugga på distans eller beställa varor.

När det gäller fiberutbyggnad via Norrtälje Energi, så finns det inte några planer för detta på Björkö. Samtidigt pågår en nedmontering på landsbygden av Telias gamla kopparnät för fast telefoni /ADSL, och flera abonnenter på Björkö har redan drabbats av detta.

När det gäller 5G, så är det en teknik som kräver radiomaster avsevärt tätare jämfört med 3/4G, så denna utbyggnad kommer ske inom tätort och i större städer.

Vill du ha uppdaterat information om hur arbetet går finns det löpande information på Björkö-Arholmas hembygdsförenings Facebook sida samt hemsida. 

Vill du ha fiber så passa på nu, det gäller alla Björköbor, både markägare och fiberkunder, fastboende och deltidsboende.

Om ni har frågor rörande byggnation av fiber på Björkö går det bra att kontakta Norrtälje kommuns bredbandssamordnare. Rasmus Lundholm, bredbandssamordnare@norrtalje.se eller 0176-284 168.

Det går även bra att ställa frågor via Facebook, där svarar vi så gott vi kan.
Väl mött

Björkö-Arholma hembygdsförening/ Samtidskomitten
Denise Toresson


Marum blir första etappen att byggas

Vi har alla tillstånd klara för att kunna realisera den första etappen på Björkö, och det är Marum, så vi har nu valt att starta säljkampanjen i detta område.

Planerad schaktstart är under juni och vi återkommer med en mer detaljerad tidplan för installationer och driftsättningar.

Det är första gången vi gräver före säljkampanjen avslutats och givet att intresset är tillräckligt högt ser vi väldigt positivt på fortsättningen av Björkö.

Beredning pågår för fullt i övriga etapper och vi ber om att få återkomma om tidplaner för dessa vid ett senare tillfälle.

/IP-Only