Bli medlem

i Björkö-Arholma Hembygdsförening

Välkommen att bli medlem i Björkö-Arholma Hembygdsförening!

  • Du får tidningen Våra Öar.
  • Du får vårt program, som informerar om föreningens utflykter, föredrag och teaterföreställningar.
  • Du stöder hembygdsföreningens arbete, bl. a. arrangemangen på Valborg och midsommarafton.

Medlemsavgift: 150:- / år
Familjemedlemskap: För familjemedlem på samma adress tillkommer 30:- i årsavgift.

Gör så här

  • Fyll i formuläret nedan
  • Sätt in medlemsavgiften på pg 497191-7. Skriv namn och adress på talongen.

Ditt namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Adress på Björkö-Arholma (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

FamiljemedlemDitt meddelande