Björkö-Arholmabygden

Människorna här har lärt sig leva med havet; försörjt sig på fiske och sjöfart. Under 1800-talet bröts horisonterna kring våra öar av riggar och segel; Björkö-Arholma hade växt till ett betydande centrum för fraktseglation.
Nästan varje familj ägde en eller annan andel i skonertskepp, briggar eller till och med i de större barkarna. Njord, Hoppet, Familjen, Emil, Agda och allt vad de hette. Många av dem byggdes i våra öars vikar av erkänt duktiga skeppsbyggare.

Emil
Briggen Emil

Andra av bygdens söner blev beckbyxor, styrmän och skeppare. Goda tider med bra frakter gjorde några till förmögna redare som byggde vackra gårdar och levde på stor fot. Det var då någon myntade begreppet björköadel.

image
Emils besättning

Ångfartygen gick Björkö-Arholma förbi; redartiden var över i början av 1900-talet. Då var det dags för stenhuggarna. De kom från olika håll i Sverige, satte fart på stenhuggeriet i Finnala och de små byarna Utanå och Simpnäs.

Finnala stenhuggeri
Arbetslag på stenhuggeriet

Under andra världskriget kom flyende balter, främst estländare, hit och fick små hemman att blomstra. Sedan var det dags för pensionaten, som lockade storstadsbor med helpension för sådär 15 kronor dygnet.

y65t8ez0
Östersjö pensionat

Handelsbodarna och öborna sålde grönsaker, potatis och fisk som aldrig förr. Många av pensionatsgästerna ville med tiden ha egen stuga. Markägarna skapade tomtområden i Lervik, Utanå och Marum. Timmermän, snickare, murare och målare fick jobb och startade egna företag.

Och så är det än i dag på våra öar. Gott om driftiga företagare och människor som engagerar sig i våra föreningar och bygdens framtid.


Välkommen hit!

Läs mer om Björkö-Arholma hos Stockholms läns museum.

Källa till texterna: Morger, Kersti 1990 ”Kulturminnesvårdsprogram för Norrtälje kommun”