Klas Tofft – Lisa Toffts bilder, koppar/trä

Bilder koppar/trä

Adress: Harnäsvägen 24
Telefon: 070-7180125
e-post: klas@tofft.se
Hemsida: www.lisa.tofft.se
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Rullstol funkar

Välkommen till ladan på Harnäset, Skeppsmyra där jag visar min dotter Lisa Toffts tavlor