Nils Lagergren – Vessels & Paperworld 2020

Vessels & Paperworld

Nils Lagergren

Telefon: 0702 71 58 68
Adress: Väddöbackaslingan 80
e-post: nilslagergrenart@gmail.com
Hemsida: www.nilslagergren.se
Twitter: @nilag
Instagram: @nilslagergrenart
Tillgänglighet: Fartygsskulpturerna visas utomhus (dvs inga trappsteg) men Paperworld-tavlorna visas i bod med högt insteg (ingen ramp)

Vessels & Paperworld

Fartygsskulpturer, bärgade modellvrak och papperscollage med fabeltema.