Kerstin Bergsman – Olja, akryl 2020

Måleri

Kerstin Bergsman

Telefon: 070-8421155
Adress: Hembygdsgården, Stora Marumsvägen 13
e-post: kerstin.bergsman@gmail.com
Facebook: Kerstin Bergsman
Instagram: KERSTINBERGSMAN
Tillgänglighet: Enstaka trappsteg, gott om parkering

Måleri

Naturmotiv från Björkö-Arholma och Tyresö