Karin Lindqvist – Hemslöjd 2020

Hemslöjd

Karin Lindqvist

Telefon: 070-5504986
Adress: Väddöbackaslingan 54
e-post: karinlalindqvist@hotmail.com
Facebook: Karin Lindqvist
Instagram: Karin Lindqvist
Tillgänglighet: Fåtal trappsteg.

Hemslöjd

I år är jag inte personligen närvarande, men bilder och info finns hos Nina Boström