Gunilla Tovö – Drejad keramik

Drejad keramik

Adress: Bofjärdsvägen 6, Simpnäs
Telefon: 076-8054556
e-post: gunillatovo@gmail.com
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Om dåligt väder ett par trappsteg

Välkommen till Rödstugan där jag visar mina drejade bruksföremål i stengods. Jag kallar mig hobbykrukmakare under utveckling