Emma Krantz

Fotografi

Adress: Hembygdsgården, Stora Marumsvägen 13
Telefon: 070-7153118
e-post: emma_krantz@hotmail.com
Hemsida: www.emmakrrantz.se
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Ramp på baksidan.

Visar fotografiska verk ur serien ”About the thin line in between”