Axel Thorstrand

Serieteckning och akvarell/vattenfärg. Skärgårdsmåleri

Adress: Öster Edsvik 2-4, Redargården
Telefon: 073-0545906
e-post: axel_196@hotmail.com
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Yttertrappa med två låga steg.

Jag heter Axel och är 22 år gammal, och har spenderat större delen av somrarna under min uppväxt på Simpnäs.
Min idé är att kombinera serieteckning och vattenfärger för att skapa spännande scener från Väddö.
Skärgårdsnaturen och de människor och djur som befinner sig där står i fokus.
Kom gär na och titta!