Annelie Engström – reWorks by Annelie

Salnövägen 32, 764 92 Väddö, Sverige

reWorks by Annelie / Syr ”gubbkepsar” reWorks från tyger

Adress: Salnö lokalen, Salnövägen 1
Telefon: 0706 18 4227
e-post: at.engstrom@bredband.net
Facebook: Annelie Engström
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Finns ingen ramp upp till lokalen. Kryckor går bra.

Återbruk av gamla tyger/säckar/handdukar syr bl a ”gubbkepsar”, barn o vuxna.