Anders Djerf – Måleri, teckning

Rumshamnsvägen, 764 53 Björkö, Sverige

Måleri, teckning

Adress: Rumshamnsvägen 67
Telefon: 073-6595200
Hemsida: www.svenskakonstnarer.se
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Rullstol går inte, rullator kan fungera. Naturtomt och några trappsteg in.