Föreningen

Björkö-Arholma en aktiv hembygdsförening i Roslagen

Björkö-Arholma hembygdsförening verkar för att kunskapen om och känslan för bygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare, att minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga och bidrar genom sin verksamhet till trivsel och samverkan på orten.

Björkö-Arholma hembygdsförening är en kulturförening. Styrelsen och våra fem kommittéer arbetar för att öka kunskapen om bygdens kultur- och naturarv, bevara minnen och miljöer och för att bidra till trivsel och samverkan. Föreningen bildades 1959, vi har 950 medlemmar.

Festkommitté

Hembygdsföreningens festkommitté arrangerar Valborgsfirande i samarbete med Björkögården, Midsommarfesten på Hembygdsgården och “Alltinget” som är vår sommarfest med bakluckeloppis på Hembygdsgården.

Sammankallande är Camilla Karlsson
Kontakta festkommittén fest@bjorkoarholma.se

Kulturkommittén

Kulturkommittén arrangerar föredrag och vandringar, de gör vårt programblad, affischerar på anslagstavlorna, och ser till att information når ut via hemsidan ”bjorkoarholma.se” och Facebookgruppen ”Björkö-Arholma Hembygdsförening”.

Sammakallande är Sigge Höglund
Kontakta kulturkommittén kultur@bjorkoarholma.se

Ateljérundan 

Hembygdsföreningen arrangerar Ateljérundan på Björkö, föredrag med lokala konstnärer, utställningar och konstkurser.
Sammankallande är Lena Svenonius

Kontakta “Ateljérundan på Björkö” ateljerundan@bjorkoarholma.se

Hembygdsgården 

Hembygdsgårdens kommitté arbetar med allt som händer på hembygdsgården, sånt som gör gården till en mötesplats.

Sammankallande är Jenny Damberg
Kontakta Hembygdsgården
hembygdsgarden@bjorkoarholma.se

Historiska kommittén

Historiska kommittén gör hembygdsföreningens skrift
“Våra Öar”, samlar kunskap om Björkö-Arholmas historia och arrangerar föredrag och historiska vandringar.

Sammankallande är Håkan Winnberg
Kontakta historiska kommittén historiska@bjorkoarholma.se

Kontakta “Våra öar” varaoar@bjorkoarholma.se

Scroll to Top