Tidningen Våra Öar

Årsskriften Våra Öar

Vår årsskrift innehåller en blandning av artiklar om våra öar från förr och nu.

Här kan du ladda ner Våra Öar i pdf-format. Du kan ladda ner den helt kostnadsfritt.
En frivillig betalning för nerladdningar är alltid uppskattat och hjälper oss med fortsatt utgivning.
Kan sättas in på BG 5586-4334 eller SWISH 1235867965 – Som meddelande skriver du ”Våra Öar”

Linje

Våra Öar 25

 • Specialnummer med bara gamla nyheter
 • 1 300 nummer av dagstidningar från 1700-talet och framåt är genomsökta
 • Urval av artiklar från andra halvan av 1700-talet, 1800-talet och början av 1900-talet
 • Prinsessa hyr sommarbostad på Björkö
 • Dagens Nyheter ville bygga järnväg på Björkö
 • Och mycket mer!

Linje

Våra Öar 24

 • Samnäsbolaget ville bygga villastad på våra öar
 • Fymästarefamiljen Hammarström i Simpnäs
 • Tre generationers fritidsboende på Björkö
 • Folke Wicklander, Blekunge, som flygare
 • Om hur Salnölokalen kom till Björkö
 • 50 års minnen från Björkö-Arholma

Linje

Våra Öar 23

Innehåll

 • Björköadeln
 • Södergården i Kulla
 • Vår vackra vita gård i Öster Edsvik
 • Simpnäs redargård
 • Riksdagsmannagården i Öster Edsvik
 • Vad sitter i väggarna på Nedergården?
 • Redan de gamla grekerna byggde redargårdar
 • En hembygdsförening i medvind.

Linje

Våra Öar 22

När Björkö blev sommarstugornas ö


Innehåll

 • Stopp! Inga fler fritidshus på Björkö!
 • Fritidsområdet som rann ut i sanden
 • Vi som bor vid Dragsviken
 • En berättelse om Marum
 • ”Vi på Ö”
 • Lervik i en busgrabbs minne
 • Min tid var då
 • Björkö – en viktig liten prick på jorden

Linje

Våra Öar 21

Innehåll:

 • Så fick Björkö-Arholma elektricitet
 • Så kom posten till Björkö-Arholma
 • När vi fick telefon på ön
 • Lantbrevbäraren Thomas kan alla kurvor på Björkö
 • Nattligt postflyg över Björkö
 • Enstöringen bakom muren i Bylehamn
 • Mötesplats Björkö
 • Björköhänget

Linje

 Våra Öar 20

Temanummer: Pensionaten på Björkö:

Innehåll

 • Gott bord och sköna sängar – nära Ålandshav!
 • Björkös Pensionat
 • Somrarna i Edsviks pensionat
 • Minnen från Östersjö pensionat
 • Kulla pensionat
 • Minnen från Dragsvikens pensionat
 • Oppgårdens pensionat i Mulnäs
 • Vårt Björkö vår framtid!

Linje

Våra Öar 19

Temanummer: Bodar och butiker på Björkö och Arholma

Innehåll:

 • Lanthandeln på våra öar
 • ”Konsum” i Sterbsnäs
 • ”Konsum” i Simpnäs
 • Butiken i Backa
 • Lanthandeln och dess sociala betydelse
 • Barndomsliv i Väddöbacka under 1930-talet
 • Guldgrävarfynd till muséet!

Linje

 Våra Öar 18

Innehåll

 • Maria och de tre guldgrävarna
 • Mulnäs gård
 • ”… urseckta min slarfvighet för jag har skrifvit ved en dålig lampa…”
 • Björköbeväring mötte ryssen under ålandskrisen
 • ”…särskilt må nämnas Björkö skola”.
 • Hästparadis på Björkö
 • Stridsby gård
 • Björkö-Arholmas båtsmän
 • Högtryck i ICA-Barometern

Linje

Våra Öar 17

Innehåll

 • Kanelbullens storhetstid i Backa
 • Norrgården i Utanå.
 • Björkö Teater — en lustfylld historia
 • Sommarparadiset Lervik
 • Gamla hus vid Edsviken
 • Kulla Pensionat
 • Skytteverksamheten på Björkö

Linje

Våra Öar 16

Innehåll

 • Våra fyrar
 • Kasbergs grufva i Simpnäs
 • Anna-Brita och Erik på Björkös äldsta fotografi
 • Romanen om ont och gott på Björkö
 • Finnala förr
 • Stridsby såg
 • Kommunens minne

Linje

Våra Öar 15

Innehåll

 • Pojkstaden vid Ålands hav
 • Arholmas förste passbåtsskeppare
 • Siri Derkerts tid i Simpnäs
 • Mer om fastrarna från Dalsland
 • Bengt Segersten, sjöman och skeppare
 • Salnölokalen – träffpunkt förr och nu
 • Gustav Bergmarks bageri i Marum
 • Storskiftet – 1700-talets jordreform på Björkö
 • Starkt engagemang för vindkraft på våra öar

Linje

Våra Öar 14

Innehåll

 • Tänk om Röde Orms grav finns på Björkö!
 • Det flygande tefatet på Väddö
 • Rumshamnsoriginalet Erik Holm
  Björkö på kartan
 • Glämsta – ett judiskt paradis på Björkö
 • Björköskeppare förde Wangaratta
  En drunkningsolycka på Arholma 1896
 • När Björkö höll på att hamna i Lyhundra
 • Världsberömd operasångerska i Finnala
 • Skrivskolan i Simpnäs – Björkös första skola?

Linje

Våra Öar 13

Innehåll

 • Rysshärjningarna på Björkö 1719
 • Rysshärjningarna på Björkö 1912
 • Från Estland till Björkö som flyktingbarn
 • Björkö konsumtionsförening 1908-1983
 • En dag i Marums skola 1914
 • En ny och wacker Wisa från Björkö
  Calle Melin
 • När datorn kom till Björkö

Linje

Våra Öar 12

Innehåll

 • Källskärsstriden mellan Arholma och Simpnäs
 • 8 oktober 1919 – en minnesrik dag!
 • Björkö landsväg 150 år
 • Den gamla stugan i Rumshamn
 • Siste pinnhuggaren städar i sin
 • Rumshamnsskog
 • Lea och Maja

Linje

Våra Öar 11

Innehåll

 • Jubileumsåret 2010
 • Birke tingslag i ett historiskt sammanhang
 • Livet på Björkö i början av 1400-talet
 • Björkö – vikingars handelsplats med eget ting
 • Så minns jag mitt 50-tal i Simpnäs
 • En vilande jubilar
 • Björkö-Arholma kommun 1917-1951
 • Björkö-Arholma Hembygdsförening 50 år

Linje

Våra Öar 10

Innehåll

 • Ett flygande tefat har landat!
 • Blekunge kvarn — och några till
 • Flyttbestyr Från Björkö till Brasilien
 • Skivfabriken i Östersjö
 • Orchidéer på Björkö
 • Svartsjuk fransk författare på Björkö
 • Bilden på Niord
 • Ur en Arholma-sjömans dagbok vintern 1875

Linje

Våra Öar 9

Innehåll

 • Tebacken under sju generationer
 • F:a Blondins Rep verkstad
 • Fisket och fiskleveranser på Björkö under 1940- & 50-talen
 • Fisk, fiske och fiskare i Östersjön Fiskare på Björkö och Arholma
 • Ett oväntat besök
 • Greta Stinas stuga Karl Magnus och Anders Gustav Fredag
 • Lyckhems historia
 • Bönhus på Björkö Att flytta och att återvända

Linje

Våra Öar 8

Innehåll

 • Musik och musikanter på Björkö
 • Arholmavalsernas historia
 • Marumsundet, en skeppsskyrkogård
 • Båtsmän på Björkö
 • Isskärs-Augusts olyckliga öde
 • Rumshamnsminnen:
  Vår beredskap var god
 • Minnen från Dragsvikens pensionat

Linje

Våra Öar 7

Innehåll

 • Fastrarna, Dalslandarn och en tavla
 • Björkö – en hamn för Birkas köpmän?
 • Arholma Båk och Medborgarhuset
 • Björkö-Arholma kyrka 100 år
 • Arholma prioriteras i kommunal plan

Linje

Våra Öar 6

Innehåll

 • Björköoriginal: – Kvinnohataren Lindgren i Vika
 • Björköoriginal: – Mulnäs-Mattes sorgliga levnadsöde
 • Björköoriginal: – Artisten Svedholm och två till
 • Putten
 • Estlandssvenskarna på Björkö
 • Herbert Lutherden – Den siste yrkesfiskaren i Simpnäs
 • Stenpickars – vårt ”första” fornminne

Linje

Våra Öar 5

Innehåll

 • Från Arselskura till Piss-Lisas
 • Arholmaskutor i Vild-Hussens flodvåg
 • Sandsten var guld på Björkö
 • Så här blir det sandsten
 • Var finns Björkös största sandsten?
 • Ett gammalt timmerhus berättar
 • Se så rak i ryggen jag blivit!
 • Strömavbrottens mörka vinter
 • Vår nya logga
 • Ny bokguide om skärgården

Linje

Våra Öar 4

Innehåll

 • Röda Korset på våra öar
 • Byte till Björkö!
 • Åker i Skenninge blev Björkvallen
 • Arholma kyrka 75 år
 • Bylehamnsvalsen
 • Några barndomsminnen från Björkö-Arholma
 • Gamla sjöbodar i Lervik?

Linje

Våra Öar 3

Innehåll

  • Väderkvarnar på Björkö

  • Kvarnen i Marum

  • Sparka och spring på Björkö

  • Gammal Björköbo igenkänd

  • Vem var Sjöbergs-Greta?
  • Björkös första bil?

Linje

Våra Öar 2

Innehåll

 • Stockbåtsgåtan löst!
 • Stapelbädd i Lervik
 • Vår förste fjärdingsman
 • Skytteföreningen för 50 år sedan
 • Matts Pehrsson – Känd och okänd riksdagsman
 • Björkö-Åland 1959
 • Biograf på Arholma
 • Ny Arholma Handel
 • Ny Björkö-Arholma-karta
 • Minneslund på Arholma 

Linje

Våra Öar 1

Innehåll

 • Välkommen till Våra Öar
 • Båtfynd i Salnö
 • Pendlar till jobbet på Arholma
 • Vänta på bussen
 • Nyckelår för Björköbygden

Scroll to Top