Kontakta oss

Hembygdsföreningen hittar du här

Kontakt
Björkö-Arholma hembygdsförening är organiserad i fem kommitéer:
FestkommittéenKulturkommitténAteljérundanHembygsdgårdenHistoriska kommittén 

kontaktuppgifter till dessa hittar du under bilderna nedan.

För övriga frågor mejlar du till info@bjorkoarholma.se

Om du vill veta mer om vad som händer på ön är det en bra idé att titta på Facebook  Björkö-Arholma Hembygdsförening

Lena svenonius

ORDFÖRANDE
Lena Svenonius är ordförande Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: info@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

MEDLEMSANSVARIG
Eva Nissen är ansvarig för medlemsregistret och medlemsavgifter. För frågor skickar du ett e-mail till:
medlem@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

FESTKOMMITTÉN
Camilla Karlsson är ansvarig för festkommittén. Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: fest@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

KULTURKOMMITÉN
Sigge Höglund är ansvarig för kulturkommittén. Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: kultur@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

ATELJÉRUNDAN
Lena Svenonius är ansvarig för Ateljérundan. Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: ateljerundan@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

HEMBYGDSGÅRDEN
Jenny Damberg är ansvarig för hembygdsgården. Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: hembygdsgarden@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

HISTORISKA KOMMITTÉN
Håkan Winnberg är ansvarig för historiska kommittén.
Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: historiska@bjorkoarholma.se

Lena svenonius

VÅRA ÖAR
Jerker Persson är redaktör för vår tidning Våra Öar.
Har du idéer eller synpunkter skickar du ett e-mail till: varaoar@bjorkoarholma.se

Styrelsen och sammankallande i kommittéerna är:
Lena Svenonius, ordförande och sammankallande i Ateljérundan på Björkö, Öster Edsvik
Sigge Höglund, vice ordförande och sammankallande i Kulturkommittén, Simpnäs
Jerker Persson, sekreterare och redaktör för “Våra Öar”, Öster Edsvik
Rose-Marie Lind, kassör, Marum
Camilla Karlsson, sammankallande  i Festkommittén, Söderängen
Eva Nissen, medlemsansvarig, Simpnäs
Jenny Damberg, sammankallande Hembygdsgårdens kommitté, Skeppsmyra
Gunilla Janlert, Väddö-Backa
Lennart Fransson, Arholma
Magnus Appelberg, Marum
Lilian Gustafsson, Marum
Denise Duinker, Samkarby
Håkan Winnberg adjungerad, sammankallande i Historiska kommittéen, Sterbsnäs

Scroll to Top