Våra farliga farvatten

Under hösten och vintern 2021 gick Jerker Persson igenom Kungliga Bibliotekets databas Sveriges dagstidningar när han sökte efter underlag till Våra Öar nr 25. Under arbetet upptäckte han att det inträffat många fartygsolyckor i våra farvatten. Listan som följer är troligen inte helt komplett.

Ladda ner listan med Fartygsolyckor här