Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Roslagsmjölk

31 juli 13:00 - 14:30

Besök hos familjen Reinsson på Hilariusgården, en lokal KRAV-gård som är en del av företaget Roslagsmjölk. Sennebyvägen 77, Väddö

Hilariusgården ligger i Senneby på Väddö i ett böljande småbrutet landskap, med små åkrar, beteshagar, holmar, och skogsdungar. Gården har fina naturbetesmarker med en extremt rik flora, där bland annat fältgentiana blommar. På markerna finns även en fågelrik anlagd damm. Gården är KRAV-godkänd och ekologisk med omkring 130 mjölkkor. På gården bor Fredrik Reinsson med sin fru Ina och deras tre barn Ludvig, Vilda och Freja. På gården bor även Fredriks föräldrar Monika och Lennart.

Gården har varit Ekologisk sedan 1989 och började leverera ekomjölk år 1995. På gården odlas mest vall som blir ensilage men även lite spannmål odlas. Spannmålen skördas som helsädsensilage. En större del av fodret till djuren produceras således lokalt på gården.

Top