Lars Schennings – Fotografi

Harnäsvägen 24 Skeppsmyra

Skidfärd till Ålands Hav

Björkö i vinterskrud. Bilder från en skidfärd från Dragsviken över Banshalsfjärden ut till Ålands Hav.
Adress:
Harnäsvägen 24 Skeppsmyra
Telefon: 070-4501589
e-post: lars.schennings@hotmail.com
Instagram: laschsthlm
Tillgänglighet för rörelsehindrade: Ingång i markplan. God tillgänglighet.

Top