Björn Janlert – Kort, käppar och konststig

Väddö Backaslingan 66, Väddö, Sverige

Knäppa käppar, kuliga kort och en knasig konstrunda bland träden.

En salig blandning av vykort och käppar som ligger utanför förväntningar om hur en käpp ska se ut. Även en uppbygd och pyntad vandringsstig som taget ur en lite knäppare Pettsonbok.

Adress: Väddö-Backaslingan 66, Backa
Telefon: 073-364 47 00
e-post: Bjanlert@gmail.com

Tillgänglighet för rörelsehindrade: Full framkomlighet för utställningslokalen, dock går konst-stigen genom kuperad skog och har ej anpassad framkomlighet.

Top