Johanna Svenonius- Handbokbinderi och pappersmarmorering

Öster Edsvik 2, 764 92 Väddö, Sverige

Bokbinderi, marmorering och pappershantverk

Handbokbinderi och traditionell och konstnärlig pappersmarmorering samt kreativt pappershantverk. Öppen ateljé i inspirerande redargårdsmiljö.
Adress:
Öster Edsvik 2, Redargården
Telefon: 070-7191303
e-post: johanna.svenonius@hotmail.com
Tillgänglighet för rörelsehindrad: Enstaka trappsteg. Utställning i ladan.

25-26 juli Kurs i pappersmarmorering och enkelt skrivbok/häfte för nybörjare

Två inspirerande dagar där du får pröva på avancerad pappersmarmorering och binda en enkel bok för hand.

Avgift 2 000 kr inkl lunch och material. Anmälan till Johanna Svenonius 070-7191303.

Top