Annelie Engström – reWorks

Salnövägen 32, 764 92 Väddö, Sverige

reWorks by Annelie

Syr ”gubbkepsar” reWorks från tyger

Återbrukar gamla tyger/säckar/handdukar syr bl a ”gubbkepsar” till stora o små.                 Lite småtugg o dryck finns
Adress:
Salnö lokalen
Telefon: 0706 18 4227
e-post: at.engstrom@bredband.net
Facebook: Annelie Engström
Tillgänglihet för rörelsehindrade: Finns ingen ramp upp till lokalen. Kryckor går bra. Tre steg i trappan från parkeringen.

Top