Aktuellt från projektgruppen för fiber på Björkö

Kort om projektgruppens arbete

I våras startade ett projekt för att få fiber till Björkö och Arholma. Vi jobbade aktivt för att få besked från den då aktuella aktören, Ip-only, om när de planerade att börja gräva hos oss. Projektgruppen kontaktade också Norrtälje kommun och fick stöd på olika sätt. I somras, när Telias försäljare knackade dörr på Björkö, kontaktade projektgruppen även Telia, berättade om vårt projekt och att vi är angelägna om fiberutbyggnad.

Annullering av kontrakten med Ip-only.

För att inga tveksamheter skulle hindra fortsatt kontakt med en annan fiberaktör har projektgruppen avkrävt Ip-only ett slutgiltigt besked, att de inte har för avsikt att bygga ut fiber på Björkö. Ip-only har sedan skickat ett personligt annulleringsbrev till alla som de hade avtal med. Bifogat.

Telias informationsmöte i Medborgarhuset 27/10

Telia informerade vid två fullsatta möten om förutsättningarna för fiberutbyggnad på Björkö. I och med att Telia har fått bra gensvar lägger de nu extra fokus här, men det behövs att fler fastigheter ansluter sig, se kartan i presentationen. Bifogat finns hela Telias presentation samt information om avtal och villkor för öppen fiber på landsbygden.

Länk till hemsidan https://landsbygd.oppenfiber.se/a/2597/923916/väddö-björkö

Avtalen som skrevs med försäljarna i somras gäller, är något oklart eller om du har frågor ring Telia 020-118500

Väddö Telia Presentation 181027

Öppen fiber 21 900kr

180928 Annulleringsbrev Väddö syd